Monday , November 20 2017
Home / current affairs / General Knowledge history of india (भारत का इतिहास)

General Knowledge history of india (भारत का इतिहास)

भारत का इतिहास 70000 ई.पू – 300 ई.प

पाषाण युग-70000 से 3300 ई.पू
मेहरगढ़ संस्कृति 7000-3300 ई.पू
सिंधु घाटी सभ्यता – 3300-1700 ई.प
हड़प्पा संस्कृति 700-1300 ई.पू
वैदिक काल1500–500 ई.पु.
प्राचीन भारत 1200 ई.पू–240 ई.
महाजनपद 700–300 ई.प

भारत का इतिहास 545 ई.पू – 963 ई

मगध साम्राज्य 545–320 ई.पू
सातवाहन साम्राज्य 230 ई.पू-199 ई.
मौर्य साम्राज्य 321–184 ई.पू
शुंग साम्राज्य 184–123 ई.पू
शक साम्राज्य 123 ई.पू–200 ई.
कुषाण साम्राज्य 60–240 ई.पूर्व
मध्यकालीन भारत- 240 ई.पू– 800 ई.
चोल साम्राज्य 250 ई.पू- 1070 ई.
गुप्त साम्राज्य 280–550 ई.
पाल साम्राज्य750–1174 ई.
प्रतिहार साम्राज्य 830–963 ई.

भारत का इतिहास 900 ई – 1326 ई

राजपूत काल 900–1162 ई.
मध्यकाल भारत 500 ई.– 1761 ई.
दिल्ली सल्तनत 1206–1526 ई.
गुलाम वंश 1206-1290 ई.
खिलजी वंश 1290-1320 ई.
तुगलक वंश 1320-1414 ई.
सैय्यद वंश 1414-1451 ई.
लोदी वंश 1451-1526 ई.
मुग़ल काल1526–1857 ई.
दक्कन सल्तनत 1490–1596 ई.
बहमनी वंश1358-1518 ई.
निजामशाही 1490-1565 ई.
दक्षिण साम्राज्य 1040-1565 ई.
राष्ट्रकूट वंश 736-973 ई.
होयसल साम्राज्य 1040–1346 ई.
काकतीय साम्राज्य 1083-1323 ई.

भारत का इतिहास 1326 ई – 1947 

विजयनगर साम्राज्य 1326-1565 ई
.आधुनिक भारत – 1762–1947
मराठा साम्राज्य 1674-1818 ई
.सिख राज्यसंघ1716-1849 ई.
औपनिवेश काल 1760-1947
loading...

About sushil singh

Check Also

Duniya ka esa desh janha suraj nhi dubta

Duniya ka esa desh janha suraj nhi dubta

Duniya ka esa desh janha suraj nhi dubta Ji han Duniya ka esa desh janha …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *